torsdag, 23. maj 2024

Strängare säkerhetsbestämmelser i svensk proffsboxning

Det har införts strängare säkerhetsbestämmelser i svensk proffsboxning som en konsekvens av de svåra skador Erik Skoglund och Frida Wallberg ådragit sig. I korthet har Svenska Proffsboxningskommissionen infört eller ändrat på en del i det redan stränga reglementet:
1. Bantning: utfärdad licens gäller i en viktklass eller tyngre – vill boxaren gå ned i vikt måste en ny licens utfärdas för att man vill säkerställa att boxaren gör sin viktreducering på rätt sätt.
2. Boxaren skall genomgå MR undersökning  och vid behov MRA undersökning. Det krävs dels vid utfärdande av licens och därefter efter särskilt hårda matcher, titelmatcher och i övrigt när läkare så finner påkallat.
3. Läkarundersökning senast 24 timmar före match.
4. Obligatorisk karenstid mellan matcher ökas från en vecka till två veckor – och en veckas karens efter en sparringsejour. 
 

Seneste historier