søndag, 16. juni 2024

21.05 Nordman & Jagemar avstängda

Både Robert Nordman och Simon Vis Jagemar, företrädare för New Sweden som skulle arrangera matchen mellan Jennifer Retzke och Mikaela Laurén 1 juni Stockholm, har idag fått 24 månaders avstängning från Svenska Boxningsförbundets Prokommission.
 
I ärendet skriver Prokommissionen att New Sweden “utan godtagbart skäl ställt in ett licensgivet och därmed avtalat boxningsevenemang och därvid förorsakat i första hand boxarna Mikaela Laurén och Jennifer Retzke avsevärd olägenhet och skada”.
 
Prokommissionen skriver vidare att beslutet inte kan överklagas.
 
Som tidigare rapporterats har Robert Nordman en helt annan syn på saken och går nu vidare med att arrangera matchen mellan Laurén och Retzke 5 juli i London och då på en gala sanktionerad av the German Boxing Association, GBA.
 
Det är att förmoda att sista ordet i det här ärendet inte är sagt.

Seneste historier