søndag, 26. maj 2024

SPK: fortsatt stopp för proffsboxning

Svenska Proffsboxningskommissionen, SPK, meddelar att med anledning av pågående Corona-pandemi inte kommer att ge licens för några tävlingar och det gäller tills vidare. 
Svenska Boxningsförbundet, SBF, gör en lite annorlunda bedömning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med maximalt 50 personer närvarande. Det följs åt med ett omfattande regelverk för att minimera smittspridningen som kan studeras på Swebox.se. 
 

Seneste historier