torsdag, 13. juni 2024

20.11 Karzan Salim i prodebut 14 december

Karzan Salim gör prodebut 14 december på Tuffing Sports gala på Göta Källare i Stockholm och det blir därmed sex matcher på programmet. Salim har som amatör boxat för BK Örnen, har gått cirka 60 matcher (och ytterligare 20 diplommatcher) och har brons från två SM. Promoter Stefan Fernström beskriver honom som en tuff boxare som går framåt.

Seneste historier