fredag, 24. maj 2024

07.09 JA till Fornling vs Smaadal och Yigit vs Fadli

 
Kampsportsdelegationen sa i fredags ja till 6×3 för Sven Fornling vs Simen Smaadal och 8×3 för Anthony Yigit vs Chaquib Fadli och har idag offentliggjort dokumentationen. Det är som en vanligt i fall som de här en oenig delegation som fattat beslut och det är alltid den medicinskt sakkunnige som säger nej till dispens men blev alltså nedröstad av övriga delegater.
 
Det är två på papperet bra matcher och kravet om jämnbördig matchning kan absolut sägas vara uppfyllt.
 
Men igen: blir det återbud och från någon part och man ska leta upp en ersättare börjar det hela om igen och det är ingen bra situation för svensk proffsboxning – inte minst som skattebetalare kan man ju undra om ens skattepengar ska gå till att utreda om X kan möta Y över si och så många ronder.
 
Vi väntar fortfarande på beslut angående Wallin vs Goncharenko, Hagen vs Buriola och Svensson vs Morelli.

Seneste historier