onsdag, 24. juli 2024

03.10 Om Kampsportslagen och 60-dagars regeln

 
Det var många turer och en otroligt lång utredning innan Kampsportslagen kom tilll. Utredaren fick också “ställa in siktet” efter vad sittande idrottsminister ville ha med den här lagen som skulle ersätta förbudet mot professionell boxning och inkludera de “nya” kampsporterna som tillkommit.
 
Utredaren, Britt Solberg, hade dålig koll på proffsboxningens speciella förutsättningar och inte ens en tur till proffsgala i Köpenhamn kunde få henne att se ljuset.
 
Utredningen blev vad proffsboxningen beträffar en halvmesyr och dåvarande idrottsministern Bosse Ringholm gjorde ingen hemlighet av att han ville behålla förbudet mot professionell boxning. Men så kom ett skifte på regeringsfronten och den nya borgerliga regeringen var mer positivit inställd och när förarbetena till lagen gjordes öppnade man Pandoras box för det Hin Håles påfund som är professionell boxning och så fick vi proboxing light med en maximal tillåten distans på 12 minuter för att garantera utövarna “godtagbar säkerhet”.
 
Det angavs dock inte förarbetena någon exakt distans som man absolut inte får boxas över och det öppnade för dagens system där man ansöker om förlängd matchtid. Lagen säger att ansökan ska ha inkommit 60 dagar före matchdatum.
 
Det har hittills gällt huvudmatcherna (och till och med där har man varit liberal, bara kolla Laurén vs Cisneros som löste sig på ca tre dagar) medan man accepterat kortare tid för förmatcherna.
 
Nu inkom ansökan för sent när det gäller Erik Skoglund vs Timy Shala och Kampsportsdelegationen satte ner foten och insisterar nu på att lagen gäller. Enligt Olof Johansson, generalsekreterare i Svenska Proffsboxningskommissionen, ska man inför galan 9 december i Nyköping vara fortsatt generös med de 60 dagarna vad gäller förmatcherna – men från och med 2017 gäller lagens bokstav alla matcher med förlängd matchtid.
 
Det är sällan en promoter har alla matcher klara ens sex veckor före match och oftast löser det sig oftast inte förrän två-tre veckor innan om ens då.
 
Det stundar alltså besvärliga tider för svensk proffsboxning – och allt det här på grund av en dålig utredning och förarbete för långt över tio år sedan.

Seneste historier